VIVU AMESTRIS!

(Instrumental)
(Verse 1)
En la lando de Amestris, ni serĉas la veron,
Kun amo, en la lumo de scion ni staron.
Kune ni agas, la koroj kunligas,
La bonon ni faras, la destinon ni aligas.

(Chorus)
Brilas en Amestris steloj, lumo en la nokto,
La vero en ĉio, nia ĝojo kaj justeco.
Per sag’econ montrita, lumo ni trovas,
Nia Lumigita Reĝlando, gloron ĝi donas.

(Verse 2)
La okulo, kiu ĉion vidas, gvidas nin kun lumo,
Verda Uroboros, nin protektas.
Per saĝeco kaj scio, ni progresas sen ĉeso,
Pli bone mortinto ol perfidi la Regnon.

(Instrumental)

(Verse 3)
Diplomatio kaj paco, ni proponas,
Libereco kaj vero, nia konstanta lukto,
En harmonio ni vivas, nenio nin premas,
Kiel Reĝlando ni celas, eternan gloron sopiras

(Chorus)
Brilas en Amestris steloj, lumo en la nokto,
La vero en ĉio, nia ĝojo kaj 
justeco.
Per sag’econ montrita, lumo ni trovas,
Nia Lumigita Reĝlando, 
gloron ĝi donas.

(Verse 4)
Ho Amestris, glora inter la regnoj de la ekzisto.
Por vi, ni vivos kaj por vi, ni mortos,
Ni deziras longa vivo al la Reĝo,
kaj ke la beno de “LA VERO, LA ĈIO” akompanu nin ĝis la senfineco.
Ho Amestris, vivu la Regno, ĝia Reĝo kaj ĝiaj homoj.